Waarom Hercules de 12 werken moest uitvoeren

Het grootste deel van zijn leven was Hercules (Grieks: Herakles / Heracles) in de ban van zijn neef, eenmaal verwijderd, Eurystheus, de koning van Tiryns, maar pas toen Hercules onuitsprekelijke handelingen pleegde, kreeg Eurystheus plezier in zijn nicht ten koste van de hulp van Hera.

Hera, die al vóór zijn geboorte boos op Hercules was geweest en hem herhaaldelijk probeerde te vernietigen, maakte de held nu gek en waanvoorstellingen. In deze toestand dacht Hercules dat hij Lycus zag, de tiran van Thebe die Creon vermoordde en van plan is om de familie van Hercules te vermoorden, vergezeld door zijn familie.

Hier is een gedeelte over de slachting, uit een Engelse vertaling uit 1917 van Seneca's tragedie (Vertaald door Miller, Frank Justus. Loeb Classical Library Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; Londen, William Heinemann Ltd. 1917):

" [Hij ziet zijn kinderen.]
[987] Maar kijk! hier schuilen de kinderen van de koning, mijn vijand, de verschrikkelijke spawn van Lycus; naar uw verafschuwde vader zal deze hand u onmiddellijk zenden. Laat mijn boogpees snelle pijlen afblazen
-dus het is voldoen dat de schachten van Hercules zouden vliegen."
...
" DE STEM VAN MEGARA
[1014] Man, spaar me nu, smeek ik. Zie je, ik ben Megara. Dit is uw zoon, met uw eigen uiterlijk en houding. Zie je hoe hij zijn handen uitstrekt?.

DE STEM VAN HERCULES:
[1017] Ik heb mijn stiefnaam [Juno / Hera] betrapt. Kom, betaal me je schuld en bevrijd Jaster van een vernederend juk. Maar voordat de moeder dit kleine monster liet vergaan."
Seneca Hercules Furens

In werkelijkheid waren de figuren die de Griekse held zag zijn eigen kinderen en zijn geliefde vrouw Megara. Hercules doodde ze allemaal (of de meeste) en verbrandde ook 2 van de kinderen van zijn broer Iphicles. In sommige accounts heeft Megara het overleefd. Hierin bracht Hercules zijn vrouw Megara over naar Iolaus, toen hij bij zinnen kwam. [Lees meer over de moorddadige woede van Hercules Hercules Furens tragedies van Seneca en Euripides.]

Hier is een uitgebreide passage uit dezelfde vertaling van Hercules Furens, op de motivatie van Juno:

" [19] Maar ik betreur oude fouten; één land, het verbannen en woeste land van Thebe, dik bezaaid met schaamteloze minnaressen, hoe vaak heeft het me tot stiefmoeder gemaakt! Maar hoewel Alcmena wordt verheven en in triomf mijn plaats inneemt; hoewel ook haar zoon zijn beloofde ster verkrijgt (want wiens wereld de dag heeft verloren, en Phoebus met traag licht scheen voort uit de Oostzee, geboden om zijn heldere auto onder de golven van de Oceaan te laten zinken), niet op deze manier zal mijn haat komt ten einde; mijn boze ziel zal een langdurende toorn houden en mijn woedende slimme, verbannen vrede zal eindeloze oorlogen voeren.
[30] Welke oorlogen? Welk angstaanjagend wezen de vijandige aarde ook voortbrengt, wat de zee of de lucht ook heeft gedragen, verschrikkelijk, vreselijk, schadelijk, wild, wild, is gebroken en ingetogen. Hij staat opnieuw op en gedijt in moeilijkheden; hij geniet van mijn toorn; naar zijn eigen eer keert hij mijn haat; te wrede taken opleggen, ik heb maar zijn vader bewezen, maar geef ruimte aan glorie. Waar de zon, zoals hij terugbrengt, en waar hij, terwijl hij de dag afwijst, beide Ethiopische rassen kleurt met naburige fakkel, wordt zijn onoverwonnen moed aanbeden en in de hele wereld wordt hij vereerd als een god. Nu heb ik geen monsters meer, en het is minder werk voor Hercules om mijn orders uit te voeren dan voor mij om te bestellen; met vreugde verwelkomt hij mijn bevelen. Welke wrede biedingen van zijn tiran kunnen deze onstuimige jeugd schaden? Wel, hij draagt ​​als wapens wat hij eens vocht en overwon; hij wordt bewapend door leeuw en hydra.
[46] De aarde is ook niet groot genoeg voor hem; zie, hij heeft de deuren van helse Jove afgebroken en brengt de buit van een overwonnen koning terug naar de bovenwereld. Ikzelf zag, ja, zag hem, de schaduwen van de nachtelijke nacht verspreidden zich en werden omvergeworpen, trots zijn broers buit laten zien. Waarom sleept hij niet voort, gebonden en geladen met boeien, Pluto zelf, die veel gelijk aan die van Jove tekende? Waarom heerst hij niet over Erebus en overwon hij de Styx? Het is niet voldoende om alleen maar terug te keren; de wet van de tinten is nietig verklaard, een weg terug is geopend van de laagste geesten, en de mysteries van angst voor de dood liggen bloot. Maar hij, opgetogen de gevangenis van de tinten te hebben opengebroken, triomfeert over mij en leidt met arrogante hand door de steden van Griekenland die duistere hond. Ik zag het daglicht krimpen bij het zien van Cerberus en de zon bleek van angst; ook over mij kwam angst en terwijl ik naar de drie nek van het veroverde monster staarde, beefde ik op eigen bevel.
[63] Maar ik betreur te veel onbelangrijke fouten. 'Voor de hemel moeten we vrezen, anders zal hij de hoogste rijken grijpen die de laagste heeft overwonnen-hij zal de scepter van zijn vader rukken. Evenmin zal hij naar de sterren komen door een vreedzame reis zoals Bacchus deed; hij zal een weg zoeken door ruïne en zal verlangen te regeren in een leeg universum. Hij zwelt met trots van beproefde macht, en heeft geleerd door hen te dragen dat de hemel kan worden overwonnen door zijn kracht; hij zette zijn hoofd onder de hemel, noch boog de last van die onmetelijke massa zijn schouders, en het uitspansel rustte beter op de nek van Hercules. Ongeschud, zijn rug droeg de sterren en de lucht en ik drukte omlaag. Hij zoekt een weg naar de goden boven.
[75] En verder, mijn toorn, en verpletter deze plotter van grote dingen; dicht bij hem, scheurt u hem in stukken met uw eigen handen. Waarom aan een ander zo'n haat toevertrouwen? Laat de wilde beesten hun gang gaan, laat Eurystheus rusten, zelf moe van het opleggen van taken. Laat de Titanen vrij die de majesteit van Jove durfden binnen te vallen; ontgrendel de berggrot van Sicilië en laat het Dorische land, dat trilt wanneer de reus worstelt, het begraven frame van dat gevreesde monster vrijmaken; laat Luna in de lucht nog andere monsterlijke wezens produceren. Maar hij heeft deze overwonnen. Zoekt u dan de wedstrijd van Alcides? Niemand is er behalve zichzelf; laat hem nu met zichzelf oorlog voeren. Wek de Eumeniden op uit de laagste afgrond van Tartarus; laat ze hier zijn, laat hun vlammende lokken vuur vuren en laat hun woeste handen slingerende zwepen zwaaien.
[89] Ga nu, trotse, zoek de verblijfplaatsen van de onsterfelijken en veracht het bezit van de mens. Denk je dat je nu aan de Styx en de wrede geesten bent ontsnapt? Hier zal ik u helse vormen tonen. Iemand in diepe duisternis begraven, ver beneden de plaats van verbanning van schuldige zielen, zal ik oproepen-de godin Discord, die een enorme grot bewaakt door een berg, bewaakt; Ik zal haar voortbrengen en uit het diepste rijk van Dis meeslepen wat je nog hebt; hatelijke misdaad zal komen en roekeloze ondeugd, bevlekt met verwant bloed, dwaling en waanzin, altijd tegen zichzelf gewapend-dit, dit is de minister van mijn smartelijke toorn!
[100] Begin, dienstmaagden van Dis, haast u om de brandende pijnboom te zwaaien; laat Megaera haar band leiden vol met slangen en met een nare hand een enorme flikker uit de brandende brandstapel rukken. Werken! claim wraak voor verontwaardigde Styx. Verbrijzel zijn hart; laat een felle vlam zijn geest verzenzen dan woedt in Aetna's ovens. Dat Alcides mag worden bereden, beroofd van alle gevoel, door machtige woede geslagen, moet de mijne eerst de razernij zijn-Juno, waarom niet? Ik, gij zusters, ik eerst, beroofd van de rede, rijd naar waanzin, als ik een daad moet plannen die een stiefmoeder waardig is. Laat mijn verzoek worden gewijzigd; moge hij terugkomen en zijn zonen ongedeerd vinden, dat is mijn gebed, en sterk van hand mag hij terugkeren. Ik heb de dag gevonden waarop de gehate moed van Hercules mijn vreugde is. Mij ​​heeft hij overwonnen; nu mag hij zichzelf overwinnen en verlangen om te sterven, hoewel laat teruggekeerd uit de wereld van de dood. Hierin moge het mij baten dat hij de zoon van Jove is, ik zal hem bijstaan ​​en, opdat zijn schachten feilloos uit het touw kunnen vliegen, ik zal ze met mijn hand in evenwicht houden, de wapens van de gek leiden, en dus eindelijk op de zijde van Hercules in de strijd. Wanneer hij deze misdaad heeft begaan, laat zijn vader die handen dan naar de hemel toegeven!
[123] Nu moet mijn oorlog in gang worden gezet; de lucht klaart op en de stralende zon steelt zich op in de ochtendgloren."

Hercules zoekt zuivering voor zijn misdaden

Waanzin was geen excuus voor het bloedbad - zelfs geen waanzin gestuurd door de goden - dus moest Hercules het goedmaken. Eerst ging hij naar koning Thespius op Mt. Helicon [zie een kaart van Noord-Griekenland, Dd, in Boeotië] voor zuivering, maar dat was niet genoeg.

Hercules 'boete- en marsorders

Om te leren welke verdere koers hij moet volgen, raadpleegde Hercules het orakel in Delphi waar de Pythische priesteres hem vertelde zijn misdaad te beëindigen door koning Eurystheus 12 jaar te dienen. Tijdens deze periode van 12 jaar moest Hercules de 10 werken uitvoeren die de koning van hem zou verlangen. De Pythian veranderde ook de naam van Hercules van Alcides (naar zijn grootvader Alcaeus) naar wat we hem normaal gesproken noemen, Heracles (in het Grieks) of Hercules (de Latijnse vorm en degene die vandaag de dag het meest wordt gebruikt, ongeacht of de verwijzing naar een Griekse of Romeinse mythe is). De Pythian zei ook tegen Hercules om naar Tiryns te verhuizen. Bereid om alles te doen om boete te doen voor zijn moorddadige woede, verplicht Hercules.

De twaalf arbeidsintroductie

Eurystheus stelde Hercules een reeks onmogelijke taken voor. Als ze voltooid waren, zouden sommigen van hen een nuttig doel hebben gediend omdat ze de wereld van gevaarlijke, roofzuchtige monsters of uitwerpselen hadden verwijderd, maar anderen waren grillige grillen van een koning met een minderwaardigheidscomplex: zichzelf vergelijken met de held moest Eurystheus voelen ontoereikend.

Omdat Hercules deze taken deed om zijn misdaden te verzoenen, stond Eurystheus erop dat er geen bijbedoeling was. Vanwege deze beperking, toen koning Augeas van Elis [zie Peloponnesos kaart Bb] beloofde Hercules een vergoeding voor het schoonmaken van zijn stallen (Arbeid 5), Eurystheus ontkende de prestatie: Hercules moest een andere doen om zijn quotum te vervullen. Dat koning Augeas Hercules de rug toekeerde en niet betaalde, maakte voor Eurystheus geen verschil. Andere taken die de koning van Tiryns zijn neef stelde, waren het maken van werk. Bijvoorbeeld, eens Hercules de appels van de Hesperides had opgehaald (Labour 11), maar Eurystheus had geen nut voor de appels, dus liet hij Hercules ze terugsturen.

Eurystheus verbergt zich voor Hercules

Nog een belangrijk punt moet worden gemaakt in verband met deze taken. Eurystheus voelde zich niet alleen inferieur aan Hercules; hij was ook bang. Iedereen die de zelfmoordmissies waarop koning Eurystheus de held had gestuurd, kon overleven, moet inderdaad zeer krachtig zijn. Er wordt gezegd dat Eurystheus zich in een pot verstopte en erop stond - in tegenstelling tot de instructies van de Pythische priesteres - dat Hercules buiten de stadsgrenzen van Tiryns blijft.