Wie waren de juryleden van Salem Witch Trials?

Voordat het Hof van Oyer en Terminer werden benoemd, waren lokale magistraten voorzitter van de examens, die als voorlopige hoorzittingen fungeerden en besloten of er voldoende bewijs was om een ​​beschuldigde heks voor het proces te houden.

Plaatselijke magistraten presideren

 • Jonathan Corwin, Salem: een rijke koopman en twee keer lid van de vergadering van de kolonie. Hij was een plaatselijke magistraat geweest die kleine misdaden hoorde. Zijn zoon zou later predikant worden in de Eerste Kerk in Salem.
 • John Hathorne, Salem: een rijke landeigenaar en koopman die eigendom bezat tot Maine, hij had gediend als vrederechter en bemiddelde in geschillen in Salem. Hij was de betovergrootvader van Nathaniel Hawthorne, die de spelling van de familienaam veranderde om afstand te krijgen van de geschiedenis van de Salem-heksenproef..
 • Bartholomew Gedney, Salem: een selecteur en een kolonel in de plaatselijke militie. Het familiehuis, het Gedney House, staat nog steeds in Salem.
 • Thomas Danforth, Boston: een landeigenaar en politicus, hij stond bekend als conservatief. Hij diende als de eerste penningmeester van het Harvard College en later als rentmeester daar. Hij was president geweest van het Maine District, onderdeel van de kolonie Massachusetts. Hij was waarnemend gouverneur toen de rage van Salem begon.

Hof van Oyer en Terminer (mei 1692 - oktober 1692)

Toen de nieuwe gouverneur van Massachusetts, William Phips, halverwege mei 1692 uit Engeland arriveerde, ontdekte hij dat hij een achterstand moest oplopen met gevallen van beschuldigde heksen die gevangen zaten. Hij stelde een Hof van Oyer en Terminer aan, met luitenant-gouverneur William Stoughton als hoofdmagistraat. Vijf moesten aanwezig zijn om de rechtbank in een officiële zitting te houden.

 • Chief Magistrate Lt. Gov. William Stoughton, Dorchester: hij leidde de processen in Salem en stond bekend om zijn acceptatie van spectraal bewijs. Naast zijn werk als administrateur en magistraat was hij opgeleid als minister aan het Harvard College en in Engeland. Hij was een van de grote landeigenaren in Massachusetts. Hij was gouverneur geweest nadat gouverneur Phips was teruggeroepen naar Engeland.
 • Jonathan Corwin, Salem (hierboven)
 • Bartholomew Gedney, Salem (hierboven)
 • John Hathorne, Salem (hierboven)
 • John Richards, Boston: een militair en een molenaar die eerder als rechter had gediend. Hij ging naar Engeland in 1681 als vertegenwoordiger van de kolonie om koning Charles II te beïnvloeden en tegen te gaan in toenemende religieuze vrijheid. Hij werd verwijderd uit zijn kantoor dat de kolonie vertegenwoordigde voor het voorstellen van een compromis met de kroon. Hij was een rechter onder één koninklijke gouverneur, maar niet onder de impopulaire Andros. Hij werd hersteld als rechter toen Andros door de kolonisten uit zijn ambt werd verwijderd.
 • Nathaniel Saltonstall, Haverhill: een kolonel in de militie van de kolonie, hij is het beroemdst omdat hij de enige rechter is die ontslag neemt - hoewel hij zijn redenen hiervoor niet heeft aangegeven. Hij was stadsklerk en rechter geweest vóór de heksenprocessen in Salem.
 • Peter Sergeant, Boston: een welvarende handelaar en lid van het Comité van Veiligheid dat Gouverneur Andros uit zijn ambt verwijderde. Hij diende ook als een agent van Boston en wethouder.
 • Samuel Sewell, Boston: bekend om zijn latere excuses voor zijn aandeel in de rechtszaken en voor zijn kritiek op de slavernij, was hij opperrechter van het Massachusetts Superior Court. Net als veel van de andere rechters was hij ook een succesvolle en rijke zakenman.
 • Wait Still Winthrop, Boston: hij werkte voor populaire controle van de kolonie en tegen koninklijke gouverneurs. Hij leidde ook de Massachusetts-militie in King Philip's War en King William's War.

Stephen Sewall werd benoemd tot griffier en Thomas Newton werd benoemd tot Crown's Attorney. Newton nam ontslag op 26 mei en werd op 27 mei vervangen door Anthony Checkley.

In juni veroordeelde de rechtbank Bridget-bisschop om te worden opgehangen en nam Nathaniel Saltonstall ontslag uit de rechtbank - misschien zonder een van de zittingen bij te wonen.

Toegewezen om het eigendom van de veroordeelden te behandelen:

 • Bartholomew Gedney
 • John Hathorne
 • Jonathan Corwin

Hooggerechtshof (Est. 25 november 1692)

De rol van het Superior Court of Judicature, ter vervanging van het Court of Oyer en Terminer, was om de resterende hekserijzaken af ​​te stoten. De rechtbank kwam voor het eerst bijeen in januari 1693. Leden van de Superior Court of Judicature, die in eerdere fasen allemaal rechter waren geweest, waren:

 • Opperrechter: William Stoughton, Dorchester
 • Thomas Danforth
 • John Richards, Boston
 • Samuel Sewall, Boston
 • Wacht nog steeds Winthrop, Boston

Het Superior Court of Judicature, opgericht in de nasleep van de heksenprocessen in Salem, blijft vandaag het hoogste gerechtshof in Massachusetts.