Waarom we elkaar echt in het openbaar negeren

Degenen die niet in steden wonen, merken vaak op dat vreemden niet met elkaar praten op openbare plaatsen in de stad. Sommigen ervaren dit als onbeleefd of koud; als een eeltige minachting voor of desinteresse in anderen. Sommigen betreuren de manier waarop we steeds meer verloren gaan in onze mobiele apparaten, zich schijnbaar niet bewust van wat er om ons heen gebeurt. Maar sociologen erkennen dat de ruimte die we elkaar geven in het stedelijke rijk een belangrijke sociale functie heeft, en ze noemen deze praktijk om anderen ruimte te geven burgerlijke onoplettendheid. Sociologen merken ook op dat we in feite met elkaar omgaan om dit te bereiken, subtiel hoewel deze uitwisselingen.

Belangrijkste afhaalrestaurants: burgerlijk onoplettendheid

  • Burgerlijke onoplettendheid houdt in dat anderen een gevoel van privacy krijgen wanneer ze in het openbaar zijn.
  • We houden ons bezig met burgerlijke onoplettendheid om beleefd te zijn en anderen te laten zien dat we geen bedreiging voor hen vormen.
  • Wanneer mensen ons niet in het openbaar burgerlijk onoplettend maken, kunnen we geïrriteerd of van streek raken.

Achtergrond

Bekende en gerespecteerde socioloog Erving Goffman, die zijn leven doorbracht met het bestuderen van de meest subtiele vormen van sociale interactie, ontwikkelde het concept 'burgerlijke onoplettendheid' in zijn boek uit 1963 Gedrag op openbare plaatsen. In plaats van de mensen om ons heen te negeren, heeft Goffman door jarenlange studie van mensen in het openbaar gedocumenteerd wat we eigenlijk doen zogenaamd niet bewust zijn van wat anderen om ons heen doen, waardoor ze een gevoel van privacy krijgen. Goffman documenteerde in zijn onderzoek dat burgerlijke onoplettendheid in eerste instantie meestal een kleine vorm van sociale interactie inhoudt, zoals heel kort oogcontact, de uitwisseling van hoofdknooppunten of een zwakke glimlach. Daarna wenden beide partijen hun ogen meestal af van de ander.

De functie van burgerlijk onoplettendheid

Goffman theoretiseerde dat wat we, sociaal gezien, bereiken met dit soort interactie, wederzijdse erkenning is dat de aanwezige persoon geen bedreiging vormt voor onze veiligheid of beveiliging, en dus stemmen we beiden stilzwijgend in om de ander alleen te laten doen wat ze doen alstublieft. Of we die eerste kleine vorm van contact met een ander in het openbaar hebben of niet, we zijn ons waarschijnlijk, althans perifeer, bewust van zowel hun nabijheid tot ons als hun houding. Terwijl we onze blik van hen afhouden, negeren we niet grof, maar tonen we eigenlijk respect en respect. We erkennen het recht van anderen om met rust gelaten te worden en daarmee doen we hetzelfde.

In zijn schrijven over het onderwerp benadrukte Goffman dat deze praktijk gaat over het beoordelen en vermijden van risico's, en het aantonen dat wij zelf geen risico vormen voor anderen. Wanneer we anderen onoplettend maken, bestraffen we hun gedrag effectief. We bevestigen dat er niets mis mee is en dat er geen reden is om in te grijpen in wat de ander doet. Bovendien tonen we hetzelfde over onszelf.

Voorbeelden van burgerlijk onoplettendheid

U kunt zich bezighouden met burgerlijke onoplettendheid wanneer u zich in een drukke trein of metro bevindt en u een andere persoon hoort die een luid, overdreven persoonlijk gesprek voert. In deze situatie kunt u besluiten om te reageren door uw telefoon te controleren of een boek te lezen om te lezen, zodat de andere persoon niet denkt dat u zijn gesprek probeert af te luisteren.

Soms gebruiken we burgerlijke onoplettendheid om 'gezicht te redden' wanneer we iets hebben gedaan waar we ons voor schamen, of om de schaamte te helpen beheersen die een ander kan voelen als we getuige zijn van struikelen of morsen of iets laten vallen. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand koffie over zijn kleding heeft gemorst, kun je daar misschien moeite voor doen niet staar naar de vlek, omdat je weet dat ze zich waarschijnlijk al bewust zijn van de vlek, en staren naar hen zou hen alleen maar zelfbewust laten voelen.

Wat gebeurt er als burgerlijke onoplettendheid niet voorkomt

Burgerlijke onoplettendheid is geen probleem, maar eerder een belangrijk onderdeel van het handhaven van de sociale orde in het openbaar. Om deze reden doen zich problemen voor wanneer deze norm wordt overtreden. Omdat we het van anderen verwachten en het als normaal gedrag beschouwen, kunnen we ons bedreigd voelen door iemand die het niet aan ons geeft. Dit is de reden waarom staren of meedogenloze pogingen tot ongewenste gesprekken ons storen. Het is niet alleen dat ze vervelend zijn, maar dat door af te wijken van de norm die veiligheid en beveiliging garandeert, ze een bedreiging inhouden. Dit is de reden waarom vrouwen en meisjes zich eerder bedreigd voelen in plaats van gevleid te worden door degenen die hen oproepen, en waarom voor sommige mannen simpelweg wordt bekeken door een ander voldoende is om een ​​fysiek gevecht uit te lokken.