Een opinie opstellen

Op elk moment moet je misschien een essay schrijven dat is gebaseerd op je persoonlijke mening over een controversieel onderwerp. Afhankelijk van je doelstelling kan je compositie van elke lengte zijn - een korte brief aan de redacteur, een middelgrote toespraak of zelfs een lang onderzoeksartikel. Maar elk stuk moet enkele basisstappen en elementen bevatten. Dit is hoe je een opinie-essay schrijft.

Onderzoek je onderwerp

Om een ​​effectief opinie-essay te schrijven, moet je je onderwerp van binnen en van buiten begrijpen. Je persoonlijke mening moet worden geïnformeerd en volledig ontwikkeld, maar daar blijft het niet bij. Onderzoek ook populaire tegenclaims, om echt te begrijpen waar je voor of tegen pleit, is het noodzakelijk dat je de tegenpartij begrijpt.

Erken populaire argumenten

Het is waarschijnlijk dat u zult schrijven over een controversieel onderwerp waarover al eerder is gedebatteerd. Kijk naar de argumenten die in het verleden zijn gemaakt en zie hoe deze in uw eigen mening passen. Hoe is uw standpunt vergelijkbaar met of anders dan dat van eerdere debaters? Is er iets veranderd tussen nu en de tijd dat anderen erover schreven? Zo nee, wat betekent het gebrek aan verandering?

Overweeg een opinie-essay over het onderwerp van schooluniformen:

Tegen uniformen: "Een veelgehoorde klacht van studenten is dat uniformen hun recht op vrijheid van meningsuiting beperken."

Voor uniformen: "Terwijl sommige studenten het gevoel hebben dat uniformen de zelfexpressie hinderen, geloven anderen dat ze de druk verlichten om bepaalde normen van uiterlijk door hun collega's te handhaven."

Gebruik een overgangsverklaring

In een opiniepaper laten overgangsverklaringen zien hoe uw individuele mening bijdraagt ​​aan de reeds gemaakte argumenten; ze kunnen ook suggereren dat die eerdere verklaringen onvolledig of defect zijn. Vervolg met een verklaring die uw mening uitdrukt:

Tegen uniformen: "Hoewel ik het ermee eens ben dat de regelgeving mijn vermogen om mijn individualisme uit te drukken, belemmert, denk ik dat de economische last die uniformen met zich meebrengen een grotere zorg is."

Voor uniformen: "Er is bezorgdheid over de financiële druk die uniformen kan veroorzaken, maar de administratie heeft een programma ontwikkeld voor studenten die hulp nodig hebben."

Let op je toon

"Veel studenten komen uit gezinnen met lage inkomens en ze hebben gewoonweg niet de middelen om nieuwe kleding te kopen die past bij de grillen van de schooldirecteur."

Deze verklaring bevat een zure noot. Je bent misschien gepassioneerd over je mening, maar sarcastische, spottende taal verzwakt je argument alleen maar door je onprofessioneel te laten klinken. Dit zegt genoeg:

"Veel studenten komen uit gezinnen met lage inkomens en ze hebben gewoonweg niet de middelen om zoveel nieuwe kleding te kopen."

Gebruik ondersteunend bewijs om uw positie te valideren

Hoewel het essay over uw mening gaat, moet u een back-up maken van uw beweringen. Feitelijke verklaringen zullen altijd effectiever zijn dan een zuivere mening of vage opmerkingen. Terwijl u uw onderwerp onderzoekt, moet u op zoek gaan naar informatie die zal dienen als een goed bewijs voor waarom uw positie 'juist' is. Strooi vervolgens factoids in uw opiniepapier om uw standpunt te versterken.

Uw ondersteunende verklaringen moeten overeenkomen met het type compositie dat u schrijft, bijv. algemene opmerkingen voor een brief aan de redactie en geloofwaardige statistieken voor een onderzoeksartikel. Anekdotes van personen die bij de kwestie betrokken zijn, kunnen ook een menselijk aspect aan uw betoog bieden.