Schrijven over literatuur Tien voorbeeldonderwerpen voor essays voor vergelijking en contrast

In literatuurlessen op de middelbare school en op de universiteit is een vergelijkend en contrast-essay een veelvoorkomende schrijfopdracht. Identificatie van punten van gelijkenis en verschil in twee of meer literaire werken moedigt nauw lezen aan en stimuleert zorgvuldig nadenken.

Om effectief te zijn, moet een vergelijking-contrast-essay gericht zijn op bepaalde methoden, personages en thema's. Deze tien voorbeeldonderwerpen tonen verschillende manieren om die focus in een kritisch essay te bereiken.

 1. Korte fictie: "The Cask of Amontillado" en "The Fall of the House of Usher"
  Hoewel "The Cask of Amontillado" en "The Fall of the House of Usher" afhankelijk zijn van twee opvallend verschillende soorten vertellers (de eerste een gekke moordenaar met een lange herinnering, de tweede een externe waarnemer die dient als surrogaat van de lezer), beide van deze verhalen van Edgar Allan Poe vertrouwen op soortgelijke apparaten om hun effecten van spanning en horror te creëren. Vergelijk en contrasteer de methoden voor het vertellen van verhalen die in de twee verhalen worden gebruikt, met speciale aandacht voor gezichtspunt, setting en dictie.
 2. Korte fictie: "Dagelijks gebruik" en "Een versleten pad"
  Bespreek hoe details van karakter, taal, setting en symboliek in de verhalen "Everyday Use" van Alice Walker en "A Worn Path" van Eudora Welty dienen om de moeder (mevrouw Johnson) en de grootmoeder (Phoenix Jackson) te karakteriseren. punten van overeenkomst en verschil tussen de twee vrouwen.
 3. Korte fictie: "The Lottery" en "The Summer People"
  Hoewel hetzelfde fundamentele conflict van traditie versus verandering zowel aan 'The Lottery' als aan 'The Summer People' ten grondslag ligt, bieden deze twee verhalen van Shirley Jackson een aantal opmerkelijk verschillende observaties over menselijke zwakheden en angsten. Vergelijk en contrasteer de twee verhalen, met speciale aandacht voor de manieren Jackson dramatiseert verschillende thema's in elk. Zorg ervoor dat je in elk verhaal het belang van instelling, gezichtspunt en karakter opneemt.
 4. Poëzie: "To the Virgins" en "To His Coy Mistress"
  De Latijnse uitdrukking pluk de dag wordt in de volksmond vertaald als "pluk de dag". Vergelijk en contrasteer deze twee bekende gedichten geschreven in de pluk de dag traditie: Robert Herrick's "To the Virgins" en Andrew Marvell's "To His Coy Mistress". Focus op de argumentatieve strategieën en specifieke figuratieve apparaten (bijvoorbeeld simile, metafoor, hyperbool en personificatie) die door elke spreker worden gebruikt.
 5. Poëzie: "Gedicht voor de geest van mijn vader", "Steady as Any Ship My Father" en "Nikki Rosa"
  Een dochter onderzoekt haar gevoelens voor haar vader (en onthult daarbij iets over zichzelf) in elk van deze gedichten: Mary Oliver's "Gedicht voor de geest van mijn vader," Doretta Cornell's "Steady as Any Ship My Father" en Nikki Giovanni "Nikki Rosa." Analyseer, vergelijk en contrasteer deze drie gedichten en merk op hoe bepaalde poëtische apparaten (zoals dictie, herhaling, metafoor en simile) in elk geval dienen om de relatie (hoe ambivalent ook) tussen een dochter en haar vader te karakteriseren.
 6. Drama: King Oedipus en Willy Loman
  Anders als de twee spelen, beide Oedipus Rex door Sophocles en Dood van een verkoper door Arthur Miller betreft een poging van een personage om een ​​soort waarheid over zichzelf te ontdekken door gebeurtenissen uit het verleden te onderzoeken. Analyseer, vergelijk en contrasteer de moeilijke onderzoeks- en psychologische reizen van koning Oedipus en Willy Loman. Overweeg de mate waarin elk personage moeilijke waarheden accepteert - en zich ook verzet tegen het accepteren ervan. Welk personage, denk je, uiteindelijk meer succesvol is in zijn ontdekkingsreis - en waarom?
 7. Drama: Queen Jocasta, Linda Loman en Amanda Wingfield
  Onderzoek, vergelijk en contrasteer zorgvuldig de karakteriseringen van twee van de volgende vrouwen: Jocasta in Oedipus Rex, Linda Loman binnen Dood van een verkoper, en Amanda Wingfield in The Glass Menagerie van Tennessee Williams. Overweeg de relatie van elke vrouw met het leidende mannelijke personage en leg uit waarom je denkt dat elk personage voornamelijk actief of passief (of beide), ondersteunend of destructief (of beide), perceptief of zelfbedrogen (of beide) is. Dergelijke eigenschappen sluiten elkaar uiteraard niet uit en kunnen elkaar overlappen. Pas op dat je deze personages niet beperkt tot simpele stereotypen; ontdek hun complexe aard.
 8. Drama: folies in Oedipus Rex, Death of a Salesman, en The Glass Menagerie
  EEN folie is een personage waarvan de belangrijkste functie is om de eigenschappen van een ander personage (vaak de hoofdpersoon) te verlichten door vergelijking en contrast. Identificeer eerst ten minste één foliekarakter in elk van de volgende werken: Oedipus Rex, Death of a Salesman, en The Glass Menagerie. Leg vervolgens uit waarom en hoe elk van deze personages als een folie kan worden gezien en bespreek (het allerbelangrijkste) hoe het foliekarakter dient om bepaalde kwaliteiten van een ander karakter te verlichten.
 9. Drama: Conflicterende verantwoordelijkheden in Oedipus Rex, Death of a Salesman, en The Glass Menagerie
  De drie spelen Oedipus Rex, Death of a Salesman, en The Glass Menagerie alle gaan over het thema van conflicterende verantwoordelijkheden - tegenover zichzelf, familie, de maatschappij en de goden. Zoals de meesten van ons, proberen koning Oedipus, Willy Loman en Tom Wingfield soms bepaalde taken te vermijden; op andere momenten kunnen ze verward lijken over wat hun belangrijkste verantwoordelijkheden zouden moeten zijn. Aan het einde van elk spel kan deze verwarring al dan niet worden opgelost. Bespreek hoe het thema van conflicterende verantwoordelijkheden wordt gedramatiseerd en opgelost (als dit het geval is is opgelost) in elke twee van de drie toneelstukken, wijzend op overeenkomsten en verschillen onderweg.
 10. Drama en korte fictie: Trifles en "The Chrysanthemums"
  In het stuk van Susan Glaspell Trifles en het korte verhaal 'The Chrysanthemums' van John Steinbeck bespreken hoe setting (dwz de toneelset van het stuk, de fictieve setting van het verhaal) en symboliek bijdragen aan ons begrip van de conflicten die het karakter van de vrouw in elk werk ervaart ( Minnie en Elisa, respectievelijk). Verenig uw essay door punten van gelijkenis en verschil in deze twee karakters te identificeren.