Wordsworth's The Child Is Father of the Man

William Wordsworth gebruikte de uitdrukking "Het kind is de vader van de man" in zijn beroemde gedicht uit 1802, "My Heart Leaps Up", ook bekend als "The Rainbow". Dit citaat heeft zijn weg gevonden naar de populaire cultuur. Wat betekent het?

Mijn hart springt op

Mijn hart springt op als ik het zie
Een regenboog aan de hemel:
Zo was het toen mijn leven begon;
Zo ben ik nu een man;
Het zij zo, wanneer ik oud zal worden,
Of laat me sterven!
Het kind is vader van de man;
En ik zou kunnen wensen dat mijn dagen zouden zijn
Verbind elk aan elkaar door natuurlijke vroomheid.

Wat betekent het gedicht?

Wordsworth gebruikt de uitdrukking in een zeer positieve zin en merkt op dat het zien van een regenboog ontzag en vreugde produceerde toen hij een kind was, en hij voelde die emoties nog steeds als een volwassen man. Hij hoopt dat deze emoties zijn hele leven zullen doorgaan, dat hij die pure vreugde van de jeugd zal behouden. Hij betreurt ook dat hij liever zou sterven dan die sprong van het hart en zijn jeugdige enthousiasme te verliezen. 

Merk ook op dat Wordsworth een liefhebber was van geometrie, en het gebruik van "vroomheid" in de laatste regel is een spel op het nummer pi. In het verhaal van Noach in de Bijbel werd de regenboog door God gegeven als een teken van Gods belofte dat Hij niet opnieuw de hele aarde in een vloed zou vernietigen. Het is het kenmerk van een voortdurend verbond. Dat wordt in het gedicht aangegeven met het woord 'gebonden'.

Modern gebruik van "The Child Is Father of the Man"

Hoewel Wordsworth de uitdrukking gebruikte om hoop uit te drukken dat hij de vreugde van de jeugd zou behouden, zien we vaak dat deze uitdrukking werd gebruikt om zowel positieve als negatieve eigenschappen in de jeugd te vestigen. Als we kijken naar spelende kinderen, merken we dat ze bepaalde kenmerken vertonen die tot in de volwassenheid bij hen kunnen blijven.

Eén interpretatie - het "opvoedende" standpunt - is dat het nodig is om kinderen een gezonde houding en positieve eigenschappen bij te brengen, zodat ze opgroeien tot evenwichtige individuen. Het standpunt van de "natuur" merkt echter op dat kinderen met bepaalde eigenschappen kunnen worden geboren, zoals te zien is in studies van identieke tweelingen die bij de geboorte werden gescheiden. Verschillende eigenschappen, houdingen en ervaringen worden op verschillende manieren beïnvloed door zowel de natuur als de opvoeding.

Zeker, traumatische levenservaringen in de jeugd treden onvermijdelijk op en die beïnvloeden ons ook gedurende het hele leven. Lessen die zowel positief als negatief zijn geleerd, leiden ons allemaal naar volwassenheid, in voor- en tegenspoed.

Andere verschijningen van het citaat

Het citaat wordt geparafraseerd door Cormac McCarthy op de eerste pagina van het boek 'Blood Meridian' als 'het kind de vader van de man'. Het verschijnt ook in de titel van een nummer van de Beach Boys en een album van Blood, Sweat en Tears.