Y Een bijwoordelijk voornaamwoord dat voorlopige zinnen vervangt

Het Franse bijwoordelijk voornaamwoord Y is zo klein dat je denkt dat de rol ervan in een zin niet erg belangrijk is, maar in feite is het tegenovergestelde waar. Deze brief is uiterst belangrijk in het Frans. Y verwijst naar een eerder genoemde of impliciete plaats; het wordt normaal gesproken vertaald als "daar" in het Engels. 

Gebruik van "Y" in het Frans

In het Frans, de brief Y vervangt meestal een voorzetselzin die begint met zoiets als een, chez, of dans (at, in of in), zoals aangetoond in deze voorbeelden, waarbij de Engelse zin of zinnen worden gevolgd door de Franse vertaling:

 •  Ga je vandaag naar de bank? Nee, ik ga (daar) morgen. > Tu vas à la banque aujourd'hui? Niet, ik ben vain.
 • We gaan naar de winkel. Wil je daarheen gaan? > Nous allons au magasin. Tu veux y aller?
 • Hij was bij Jean thuis. Hij was daar. > Il était chez Jean. Il y était.

Merk op dat "daar" vaak in het Engels kan worden weggelaten, maar Y kan nooit in het Frans worden weggelaten. Je vais (Ik ga) is geen volledige zin in het Frans; als je het werkwoord niet met een plaats volgt, moet je zeggen Je bent goed.

Gebruik "Y" om een ​​zelfstandig naamwoord te vervangen

Y kan ook vervangen een + een zelfstandig naamwoord dat geen persoon is, zoals bij werkwoorden die à nodig hebben. Let op: in het Frans moet u beide opnemen een + iets of zijn vervanging Y, ook al is het equivalent optioneel in het Engels. U kunt het zelfstandig naamwoord niet vervangen door een voornaamwoord, zoals weergegeven in de volgende voorbeelden:

 • Ik reageer op een brief. Ik reageer (erop). > Je réponds à une lettre. J'y antwoordt.
 • Hij denkt aan onze reis. Hij denkt erover na. > Il pense à notre voyage. Il y pense.
 • Je moet de wet gehoorzamen. Je moet het gehoorzamen. > Tu dois obéir à la loi. Tu dois y obéir.
 • Ja, ik heb de vergadering bijgewoond. Ja, ik heb het bijgewoond. > Oui, j'ai assisté à la réunion. Oui, j'y ai assisté.
 • Ik ga nadenken over je voorstel. Ik ga erover nadenken. > Je vais réfléchir à votre propositie. Je vais y réfléchir.

In de meeste gevallen, een + persoon mag alleen worden vervangen door een indirect object. In het geval van werkwoorden die voorafgaande indirecte voornaamwoorden van objecten niet toestaan, kunt u echter gebruiken Y, zoals in dit voorbeeld:

 • Let op hem. > Fais aandacht à lui, Fais-y aandacht.

"Y" Do's en Don'ts

Let daar op Y kan meestal niet vervangen een + werkwoord, zoals in deze voorbeelden, die de juiste manier tonen om deze constructie te maken:

 • Ik aarzel om de waarheid te vertellen. Ik aarzel het te vertellen. > J'hésite à dire la vérité. J'hésite à la dire.
 • Ik blijf Balzac lezen. Ik blijf hem lezen. > Je blijft à lire Balzac. Je blijft à le lire.

Y is ook te vinden in de uitdrukkingen il y a, on y va, en allons-y, die zich in het Engels vertalen als respectievelijk "er is", "laten we gaan" en "laten we gaan".